Health Effects of Ozone on Respiratory Diseases
Sun-Young Kim, Esther Kim, Woo Jin Kim
Tuberc Respir Dis. 2020;83(Supple 1):S6-S11.   Published online 2020 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2020.0154
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Long-term exposure to ambient nitrogen dioxide and ozone modifies systematic low-grade inflammation: The CHCN-BTH study
Kuo Liu, Han Cao, Bingxiao Li, Chunyue Guo, Wei Zhao, Xiaoyan Han, Han Zhang, Zhengfang Wang, Naijun Tang, Kaijun Niu, Li Pan, Huijing He, Ze Cui, Jixin Sun, Guangliang Shan, Ling Zhang
International Journal of Hygiene and Environmental Health.2022; 239: 113875.     CrossRef
Environment and lung diseases
Woo Jin Kim
Journal of the Korean Medical Association.2021; 64(4): 240.     CrossRef
Reliability of Portable Spirometry Performed in the Korea National Health and Nutrition Examination Survey Compared to Conventional Spirometry
Hye Jung Park, Chin Kook Rhee, Kwang Ha Yoo, Yong Bum Park
Tuberculosis and Respiratory Diseases.2021; 84(4): 274.     CrossRef