Respiratory Reviews in Asthma 2013
Tae-Hyung Kim
Tuberc Respir Dis. 2014;76(3):105-113.   Published online 2014 Mar 29     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2014.76.3.105
Citations to this article as recorded by Crossref logo
CPS1 T1405N polymorphism, HDL cholesterol, homocysteine and renal function are risk factors of VPA induced hyperammonemia among epilepsy patients
Lanlan Chen, Qiuxiang Tian, Miaoran Zhang, Deyu Chen, Xue Gao, Hongqun Yang, Haitao Li, Chengnan Li, Jianping Wen, Yulin Li, Xin Tian, Peng Chen
Epilepsy Research.2019; 154: 139.     CrossRef