A Case of Mycobacterium kansasii Pulmonary Disease Presenting as Endobronchial Lesions in HIV-Infected Patient
Moon Sung Kim, Ji Won Han, Su Sin Jin, Jong Min Lee, Jick Hwan Hah, Youn Jeong Kim, Seung Joon Kim, Moon Won Kang, Ji Young Kang
Tuberc Respir Dis. 2013;75(4):157-160.   Published online 2013 Oct 29     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2013.75.4.157
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mycobacterium kansasii Infection Presenting as an Invasive Endobronchial Occupancy
Yanmin Guan, Dapeng Bai, Chengzhi Wang, Yong Liu
AIDS Research and Human Retroviruses.2021; 37(3): 171.     CrossRef