Minute Pulmonary Meningothelial-Like Nodules Simulating Hematogenous Lung Metastasis: A Case Report
Sang Kook Lee, Gi Jeong Kim, Young Jae Kim, Ah Young Leem, Eu Dong Hwang, Se Kyu Kim, Joon Chang, Young Ae Kang, Song Yee Kim
Tuberc Respir Dis. 2013;75(2):67-70.   Published online 2013 Aug 30     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2013.75.2.67
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Diffuse Pulmonary Meningotheliomatosis: Clinic-Pathologic Entity or Indolent Metastasis from Meningioma (or Both)?
Laura Melocchi, Giulio Rossi, Mirca Valli, Maria Cecilia Mengoli, Michele Mondoni, Luigi Lazzari-Agli, Giacomo Santandrea, Fabio Davoli, Chiara Baldovini, Alberto Cavazza, Thomas V. Colby
Diagnostics.2023; 13(4): 802.     CrossRef
Pathological diagnosis and immunohistochemical analysis of minute pulmonary meningothelial-like nodules: A case report
Xin Ruan, Liu-Sheng Wu, Zheng-Yang Fan, Qi Liu, Jun Yan, Xiao-Qiang Li
World Journal of Clinical Cases.2023; 11(33): 8022.     CrossRef
Case Report: Clinicopathological Analysis of Minute Pulmonary Meningothelial-Like Nodules: Report of 7 Cases
Ying-xia Wang, Zi Lei, Man Yang, Zhi-yuan Wang, Xuan Zhang, Guo-qing Pan
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Benign disease prone to be misdiagnosed as malignant pulmonary nodules: Minute meningothelioid nodules
Xiao‐Xiao Peng, Li‐Xu Yan, Chao Liu, Si‐Yun Wang, Wen‐Feng Li, Xing Gao, Xue‐Wu Wei, Qing Zhou
Thoracic Cancer.2019; 10(5): 1182.     CrossRef