Incidence and Risk Factors of Contrast-Induced Nephropathy after Bronchial Arteriography or Bronchial Artery Embolization
June Seok Song, Sa Il Kim, Woongjun Kim, Dong Won Park, Hyun Jung Kwak, Ji-Yong Moon, Sang-Heon Kim, Tae Hyung Kim, Jang Won Sohn, Dong Ho Shin, Sung Soo Park, Ho Joo Yoon
Tuberc Respir Dis. 2013;74(4):163-168.   Published online 2013 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2013.74.4.163
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Contrast-Induced Nephropathy in Patients with Hepatocellular Carcinoma Undergoing Transcatheter Arterial Chemoembolization
Ryusuke Murakami, Hidemasa Saito, Izumi Miki, Daisuke Yasui, Fumie Sugihara, Tatsuo Ueda, Satoru Murata, Hiromitsu Hayashi, Shinichiro Kumita
Open Journal of Radiology.2016; 06(03): 243.     CrossRef
Immediate and Long-term Results of Bronchial Artery Embolization for Hemoptysis Due to Benign Versus Malignant Pulmonary Diseases
Jie Chen, Liang-an Chen, Zhi-Xin Liang, Chun-Sun Li, Qing Tian, Zhen Yang, Yan-Wen Jiang, Dan-Yang She
The American Journal of the Medical Sciences.2014; 348(3): 204.     CrossRef