Risk Factors Influencing Rebleeding after Bronchial Artery Embolization on the Management of Hemoptysis Associated with Pulmonary Tuberculosis
Hun-Gyu Hwang, Ho-Sung Lee, Jae-Sung Choi, Ki-Hyun Seo, Yong-Hoon Kim, Ju-Ock Na
Tuberc Respir Dis. 2013;74(3):111-119.   Published online 2013 Mar 29     DOI: https://doi.org/10.4046/trd.2013.74.3.111
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Society of Chest Imaging and Interventions Consensus Guidelines for the Interventional Radiology Management of Hemoptysis
Rajat Singhal, Santhosh Babu K.B, Priyanka Naranje, Junaid Kazimi, Pawan K. Garg, Daksh Chandra, Bhavesh A. Popat, Nitin S. Shetty, Ujjwal Gorsi, Leena Robinson Vimala, Pushpinder S. Khera, Aparna Irodi, Suyash Kulkarni, Shyamkumar N. Keshava, Ashu S. Bha
Indian Journal of Radiology and Imaging.2023; 33(03): 361.     CrossRef
Risk factors for the recurrence in pulmonary tuberculosis patients with massive hemoptysis
Qiong Lin, Jian Chen, Tianxing Yu, Bing Gao, Kaijin Kuang, Yong Fan, Junping Xu, Xiaohua Li, Xin Lin, Liyu Xu
The Clinical Respiratory Journal.2023; 17(7): 663.     CrossRef
Consequences of Irregular Tuberculosis Treatment: A Case Report of Destroyed Lung Syndrome
Ahsan A Faruqi, Harshad Patel
Cureus.2023;[Epub]     CrossRef
Clinical characteristics and postoperative outcomes of systemic artery-to-pulmonary vessel fistula in hemoptysis patients
Chu-Jie Zhang, Fa-Ming Jiang, Ze-Jin Zuo, Shan-Shan Li, Yue-An Zhao, Pei-Jun Li, Dong-Fan Ye, Lan-Lan Zhang, Li-Hong Tong, Song-Lin Chen, Hai-Ming Li, Feng-Ming Luo, Ye Wang
European Radiology.2022; 32(6): 4304.     CrossRef
Bronchial Artery Embolization
Claire S. Kaufman, Sharon W. Kwan
Seminars in Interventional Radiology.2022; 39(03): 210.     CrossRef
Bronchial artery embolization: A gratifying life-saving procedure
Himanshu Mahla, Shekhar Kunal, Sohan Kumar Sharma, Rakesh Mahla, Anoop Jain, Shashi Mohan Sharma
Indian Journal of Tuberculosis.2021; 68(1): 40.     CrossRef
Bronchial Artery Embolization in Life-Threatening Hemoptysis: Outcome and Predictive Factors
Kinley Dorji, Keerati Hongsakul, Warissara Jutidamrongphan, Maliwan Oofuvong, Sarayut Geater
Journal of the Belgian Society of Radiology.2021;[Epub]     CrossRef
Association of serum antibodies against the Mycobacterium avium complex and hemoptysis: a cross-sectional study
Hiroaki Ogata, Atsushi Moriwaki, Taisuke Nakagawa, Soichiro Sakoda, Akiko Ishimatsu, Kazuhito Taguchi, Hiroshi Aso, Hiroko Nogami, Masako Kadowaki, Yuko Tateshi, Makoto Yoshida
BMC Infectious Diseases.2021;[Epub]     CrossRef
Embolotherapy in Bronchial Hemorrhage
Ashish Gupta, Adnan Hadziomerovic
Thoracic Surgery Clinics.2021; 31(3): 323.     CrossRef
Feasibility and outcomes of bronchial artery embolization in patients with non-massive hemoptysis
Jung Han Hwang, Jeong Ho Kim, Suyoung Park, Ki Hyun Lee, So Hyun Park
Respiratory Research.2021;[Epub]     CrossRef
Bronchial Artery Embolisation for Massive Haemoptysis: Immediate and Long-Term Outcomes—A Retrospective Study
Russell Frood, Shishir Karthik, Saeed Mirsadraee, Ian Clifton, Karen Flood, Simon J. McPherson
Pulmonary Therapy.2020; 6(1): 107.     CrossRef
Management of life-threatening hemoptysis
Hasmeena Kathuria, Helen M. Hollingsworth, Rajendran Vilvendhan, Christine Reardon
Journal of Intensive Care.2020;[Epub]     CrossRef
ACR Appropriateness Criteria® Hemoptysis
Kathryn M. Olsen, Shawdi Manouchehr-pour, Edwin F. Donnelly, Travis S. Henry, Mark F. Berry, Phillip M. Boiselle, Patrick M. Colletti, Nicholas E. Harrison, Christopher T. Kuzniewski, Archana T. Laroia, Fabien Maldonado, Jason W. Pinchot, Constantine A. R
Journal of the American College of Radiology.2020; 17(5): S148.     CrossRef
Value of multidetector computed tomography angiography before bronchial artery embolization in hemoptysis management and early recurrence prediction: a prospective study
Huu Y Le, Van Nam Le, Ngoc Hung Pham, Anh Tuan Phung, Thanh Tung Nguyen, Quyet Do
BMC Pulmonary Medicine.2020;[Epub]     CrossRef
Recurrent Hemoptysis After Bronchial Artery Embolization: Prediction Using a Nomogram and Artificial Neural Network Model
Sheng Xu, Li-Jun Guan, Bao-Qi Shi, Yong-Sheng Tan, Xue-Jun Zhang
American Journal of Roentgenology.2020; 215(6): 1490.     CrossRef
Detection of Shunting Into Pulmonary Artery on Multidetector Row Computed Tomography Arteriography Before Bronchial Arterial Embolization: A Preliminary Study
Hitoshi Takeuchi, Tomohiro Matsumoto, Kozo Morimoto, Takeshi Osawa, Yoshiaki Tanaka, Kozo Yoshimori, Shunsuke Kamei, Shota Yamamoto, Atsuko Kurosaki, Terumitsu Hasebe
Journal of Computer Assisted Tomography.2020; 44(6): 852.     CrossRef
Long-Term Outcomes of Bronchial Artery Embolization for Patients with Non-Mycobacterial Non-Fungal Infection Bronchiectasis
Keita Takeda, Masahiro Kawashima, Kimihiko Masuda, Yuya Kimura, Shota Yamamoto, Yu Enomoto, Hiroshi Igei, Takahiro Ando, Osamu Narumoto, Yoshiteru Morio, Hirotoshi Matsui
Respiration.2020; 99(11): 961.     CrossRef
Clinical Features, Outcomes, and Predictors of Recurrence in Patients Treated with Bronchial Arterial Embolization Using a Gelatin Sponge to Control Hemoptysis
Noriaki Wada, Akio Furuya, Toshihiro Ike, Naofumi Kasai, Shohei Takata, Yoshiaki Tao, Yoshiki Asayama
Interventional Radiology.2019; 4(3): 37.     CrossRef
Safety and efficacy of transcatheter embolization in patients with massive hemoptysis due to intercostal pulmonary venous shunts
Zhigang Fu, Yonghui Liang, Wengjiang Zhao, Jie Tian, Fei Cai, Xiaolin Zhang
La radiologia medica.2019; 124(7): 588.     CrossRef
Exacerbation of chronic pulmonary aspergillosis was associated with a high rebleeding rate after bronchial artery embolization
Takahiro Ando, Masahiro Kawashima, Kimihiko Masuda, Keita Takeda, Kenichi Okuda, Junko Suzuki, Nobuharu Ohshima, Mitsuko Horibe, Atsuhisa Tamura, Hideaki Nagai, Hirotoshi Matsui, Ken Ohta
Respiratory Investigation.2019; 57(3): 260.     CrossRef
Arterial embolization for hemoptysis in patients with chronic pulmonary tuberculosis and in patients with bronchiectasis
Guang-Dong Lu, Jin-Xing Zhang, Chun-Gao Zhou, Jin-Guo Xia, Sheng Liu, Qing-Quan Zu, Hai-Bin Shi
Acta Radiologica.2019; 60(7): 866.     CrossRef
Hemoptysis requiring bronchial artery embolization in patients with nontuberculous mycobacterial lung disease
Su Hwan Lee, Jin Hwa Lee, Jung Hyun Chang, Soo Jung Kim, Hee-Young Yoon, Sung Shine Shim, Min Uk Kim, Sun Young Choi, Yon Ju Ryu
BMC Pulmonary Medicine.2019;[Epub]     CrossRef
Bronchial artery embolization in management of hemoptysis: Safety and efficacy
Mahmoud Mustafa Elhusseiny, Sayed Ahmed Mohammed Abd-Elhafez, Talal Ahmed Yousef Amer, Raed Elmetwally Ali Eid, Lusy Abd-ELmaboud Suliman
Egyptian Journal of Chest Diseases and Tuberculosis.2017; 66(4): 723.     CrossRef
Bronchial artery embolization to control hemoptysis in patients with Mycobacterium avium complex
Kenichi Okuda, Kimihiko Masuda, Masahiro Kawashima, Takahiro Ando, Kazuya Koyama, Nobuharu Ohshima, Atsuhisa Tamura, Hideaki Nagai, Shinobu Akagawa, Hirotoshi Matsui, Ken Ohta
Respiratory Investigation.2016; 54(1): 50.     CrossRef
2016 Infectious Diseases Society of America (IDSA) Clinical Practice Guideline for the Treatment of Coccidioidomycosis
John N. Galgiani, Neil M. Ampel, Janis E. Blair, Antonino Catanzaro, Francesca Geertsma, Susan E. Hoover, Royce H. Johnson, Shimon Kusne, Jeffrey Lisse, Joel D. MacDonald, Shari L. Meyerson, Patricia B. Raksin, John Siever, David A. Stevens, Rebecca Sunen
Clinical Infectious Diseases.2016; 63(6): e112.     CrossRef
Etiology and an Integrated Management of Severe Hemoptysis Due to Pulmonary Tuberculosis
Song Yang, Zhuanying Mai, Xiangzhen Zheng, Yueling Qiu
Journal of Tuberculosis Research.2015; 03(01): 11.     CrossRef
Prognosis and Predictors of Rebleeding After Bronchial Artery Embolization in Patients with Active or Inactive Pulmonary Tuberculosis
Seo Woo Kim, Seok Jeong Lee, Yon Ju Ryu, Jin Hwa Lee, Jung Hyun Chang, Sung Shine Shim, Yookyung Kim
Lung.2015; 193(4): 575.     CrossRef
Outcomes of Bronchial Artery Embolization for Life-Threatening Hemoptysis Secondary to Tuberculosis
Renguang Pei, Yunfeng Zhou, Guoxiang Wang, Heping Wang, Xinyu Huang, Xiaoxing Yan, Xiaohua Yang, José-María García-García
PLoS ONE.2014; 9(12): e115956.     CrossRef